mijnmedcannabis.nl
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close

Privacyverklaring


Bedrijfsgegevens
De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, worden verwerkt door:

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 64 69 700
E-mailadres: info@mijnmedcannabis.nl


Wat is het doel van dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoeksproject is het in kaart brengen van de verschillende indicaties en specifieke klachten waarvoor patiënten medicinale cannabis gebruiken, de patiëntervaringen met dit gebruik en het optreden van bijwerkingen.

Er wordt onder andere inzicht verkregen in:

 • Het specifieke medicinale cannabis product
 • Verschillende indicaties en specifieke klachten waarvoor patiënten medicinale cannabis gebruiken
 • het soort bijwerking (zowel bekend als onbekend)
 • het beloop van de bijwerking
 • de behandeling van de bijwerking
 • herstel van een bijwerking
 • hoe belastend de bijwerking is
 • welke gevolgen (impact) een bijwerking heeft

 

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Dit gebeurt volgens het algemeen privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden gebruikt voor de inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Op deze manier kan gecontroleerd worden dat één persoon zich als unieke deelnemer van dit onderzoek inschrijft. Zo worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor een artikel of publicatie. Deze publicatie bevat alleen onderzoeksresultaten en zijn niet herleidbaar tot één specifiek persoon.

De persoonsgegevens die in dit onderzoek worden verwerkt (persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie):

 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleiding
 • Medische gegevens zoals:
  • Indicatie en specifieke klachten
  • Gebruikte geneesmiddelen
  • Ervaren bijwerkingen
    

Delen met derden
Bureau Medicinale Cannabis ontvangt geanalyseerde data op geaggregeerd niveau. Indien de meldingen leiden tot een signalering wordt deze informatie gedeeld met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze informatie is niet herleidbaar naar een specifiek individu.

Het doel hiervan is om de medicijnveiligheid zowel nationaal (landelijk) als internationaal te kunnen bewaken.


Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling
De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in een onderzoeksdatabase van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen zorgvuldig gekozen medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes leesrechten toe krijgen.


Recht op inzage, correctie en verwijdering
U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem met een dergelijk verzoek contact op via e-mail info@mijnmedcannabis.nl of bel 073 – 64 69 700. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen 4 weken afhandelen.


Bewaartermijnen van contact- en onderzoeksgegevens
Uw e-mailadres dat in dit onderzoek wordt gevraagd, wordt tot 1 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Daarna worden deze contactgegevens verwijderd. De onderzoeksgegevens worden in principe tot 15 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na 15 jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog steeds bruikbaar zijn voor de bewaking van de medicijnveiligheid. Hierna wordt door Bijwerkingencentrum Lareb een besluit genomen over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens.


Beveiliging
Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De onderzoeksgegevens worden verzameld via deze website. Deze website is beveiligd met een Secure Sockets Layer (SSL)-certificaat. Hierdoor blijft alle informatie tijdens het transport afgeschermd en niet leesbaar voor anderen. Deze beveiliging is te controleren in de adresbalk van uw browser, waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

Na uw inschrijving op deze website, zal ter controle van uw e-mailadres een activatielink naar de opgegeven mailbox worden verzonden. Deze activatielink blijft maximaal 48 uur geldig.

Uw persoonsgegevens en wachtwoord worden middels een encryptie (versleuteling) in de database opgenomen. De onderzoeksgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb. En daarbij alleen de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten.