mijnmedcannabis.nl
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de vragen die het meest gesteld worden over dit onderzoek. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op via info@mijnmedcannabis.nl of 073 - 64 69 700 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).


Wie voert dit onderzoek naar medicinale cannabis uit?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bijwerkingencentrum Lareb en Bureau voor Medicinale Cannabis


Waarom wordt dit onderzoek gedaan en wat wordt er onderzocht?
Er is weinig bekend over waarvoor medicinale cannabis wordt gebruikt, welke bijwerkingen er op kunnen treden bij gebruik en wat de ervaringen van patiënten zijn. U helpt ons als u deze informatie aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld over wanneer bepaalde bijwerkingen optreden en hoe lang deze aanhouden. Zo draagt u bij aan een nog veiliger gebruik van dit medicijn. Voor uzelf en andere patiënten in de toekomst.


Hoe weet u dat uw aanmelding goed is verlopen?
Als u het registratieformulier heeft ingevuld en verzonden, ontvangt u binnen enkele minuten een e-mail van info@mijnmedcannabis.nl. In deze e-mail staat een activatielink om uw deelname definitief te bevestigen. Deze link blijft 48 uur geldig en komt daarna te vervallen. Het is dus belangrijk om binnen 48 uur op deze link te klikken. Nadat u op deze activatielink heeft geklikt wordt u doorgestuurd naar een inlogpagina en weet u dat uw aanmelding goed is verlopen.


Heeft u geen e-mail met activatielink ontvangen?
Indien u enkele minuten na het verzenden van het registratieformulier geen e-mail heeft ontvangen met een activatielink, vragen wij u het volgende te doen:

· controleert u alstublieft eerst in uw mailbox of de e-mail in de map 'ongewenste mail' te vinden is. Indien dit het geval is, dient u de afzender (info@mijnmedcannabis.nl.) te markeren als veilige afzender. Zo bent u er zeker van dat de volgende e-mail van info@mijnmedcannabis.nl. direct in uw inbox zal verschijnen.

· Indien de e-mail niet in de map 'ongewenste mail' staat, neemt u dan contact met ons op via info@mijnmedcannabis.nl. of bel naar 073 - 64 69 700 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).
 

Hoeveel vragenlijsten krijgt u?
U ontvangt in totaal 4 vragenlijsten, De eerste vragenlijst ontvangt u direct na uw registratie. U krijgt vervolgens 2 maanden, 6 maanden en 12 maanden erna een e-mail van ons met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.


Stellen jullie mijn arts of apotheker op de hoogte?
Bijwerkingencentrum Lareb zal in geen enkel geval uw arts of apotheker benaderen. Heeft u vragen over een bijwerking die u heeft meegemaakt? Raadpleeg dan zelf uw behandelend arts of apotheker.

 

Wordt u benaderd als u in de vragenlijst een bijwerking heeft ingevuld?
U wordt alleen door ons benaderd als u daarvoor bij uw registratie toestemming heeft gegeven. Ook zullen wij u alleen benaderen als wij extra informatie nodig hebben om de gemelde bijwerkingen goed te kunnen beoordelen.

 

U gebruikt cannabis voor medische doeleienden, maar u haalt dit niet bij de apotheek met een reccept van een arts. Kunt u dan ook meedoen aan dit onderzoek?
Nee, dit onderzoek richt zich specifiek op patiënten die medicinale cannabis gebruiken. Hiermee wordt bedoeld: cannabis die is voorgeschreven op recept en wordt verstrekt door een apotheek.

 

Heeft uw deelname zin als u geen bijwerking ervaart of heeft ervaren?
Ook als u geen bijwerking ervaart of heeft ervaren willen wij graag uw medewerking. Vult u dan alstublieft alsnog de vragenlijsten in. Ook het feit dat u geen bijwerking ervaart is in dit onderzoek zeer waardevolle informatie.


Wat wordt er met uw gegevens gedaan?
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en daaraan verwante rapportage. Verzamelde gegevens zijn bij het bekend maken van de resultaten of bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift niet naar u te herleiden.

Soms wil het Bijwerkingencentrum Lareb extra informatie over de opgetreden bijwerkingen. Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek kunt u in de digitale toestemmingsverklaring aangeven of we u mogen benaderen voor aanvullende informatie. Dit is een onderzoek waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van vragenlijsten. Verzamelen van lichaamsmateriaal of inzien van uw medisch dossier is hier niet van toepassing.

 

Wat kunt u doen als uw e-mailadres is gewijzigd?
Stuurt u dan een e-mail aan info@mijnmedcannabis.nl met uw oude en nieuwe e-mailadres. Wij kunnen dit dan voor u aanpassen.

Hoe kunt u uw deelname stop zetten?
U kunt zich altijd tussentijds afmelden voor dit onderzoek, zonder dat u daarbij een reden hoeft op te geven. Indien u een vragenlijst niet op tijd invult, zult u van ons een e-mail krijgen met de vraag wat de reden is dat u de vragenlijst niet heeft ingevuld. Dit doen wij om na te gaan of er misschien sprake is (geweest) van een bijwerking. U bent niet verplicht om op deze vraag een antwoord te geven. Ook kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen aan info@mijnmedcannabis.nl of door te bellen naar 073 - 64 69 700. U ontvangt na afmelding geen e-mail meer met uitnodigingen voor het invullen van vragenlijsten.


Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?
Er zijn geen directe voor- of nadelen van uw deelname aan dit onderzoek. Door uw medewerking krijgen wij meer zicht op het gebruik en mogelijke bijwerkingen van medicinale cannabis. Zo draagt u bij aan een nog veiliger gebruik hiervan. Voor uzelf en andere patiënten in de toekomst.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten. U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan dit onderzoek.

 

Wordt u op de hoogte gehouden van onderzoeksresultaten?
Indien er onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, zullen deze op deze website www.mijnmedcannabis.nl of op de website van Bijwerkingencentrum Lareb (www.lareb.nl) worden gepubliceerd. Ook kunt u in de vragenlijst aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden over de onderzoeksresultaten. Zo ja, dan zullen wij u via e-mail informeren.